Hushållsnära tjänster

Utöver hemtjänsten erbjuder vi även tilläggstjänster i form av hushållsnära tjänster. Det kan vara ledsagning, fönsterputs, mangling, städning, snöskottning, trädgårdsskötsel m.m.

Detta gör vi dels som en extra service för våra kunder – för att öka deras valfrihet. Dessutom erbjuder vi denna tjänst till äldre och personer med nedsatt funktionsnivå som inte har hemtjänst i dagsläget men ändå vill ha personal med det omsorgstänk vår personal har för att utföra uppgiften de önskar.

Vi debiterar f.n. en timkostnad på 395 kr, inkl moms. När fakturan kommer är den på halva arbetskostnaden, resterande belopp får vi från Skatteverket när fakturan är betald.