HEMTJÄNST

Sedan 2007 kan den som är i behov av hemtjänst välja sin utförare via kommunens kundvalssystem och sedan november 2008 finns även vi med som valbart alternativt för de som bor i centrala Varberg.

Cityomsorgen har som mål att bedriva den bästa möjliga hemtjänsten utifrån de förutsättningar som finns i Varbergs kommun vi utför uppgifter såväl enligt SOL som enligt HSL och vi eftersträvar alltid att ha kompetent personal som är delegerbar för alla uppgifter VHT begär. Vi arbetar för att kunderna ska känna sig trygga och känna sig sedda av personalen som de individerna de är.

Kontinuitet, glädje och valfrihet är våra ledord som ska genomsyra hela vår verksamhet och tillsammans bildar den livskvalité vi vill erbjuda.

Om du vill välja Cityomsorgen som din utförare av hemtjänst så kontaktar du din omsorgshandläggare och meddelar byte. Om det är första gången du ska få hemtjänst ska omsorgshandläggaren som är hos dig och gör vårdplaneringen fråga vilken utförare du vill välja, då behöver du endast svara Cityomsorgen.

Observera att vi endast är verksamma i Varberg, bor du på landsbygden har vi i dag ingen möjlighet att ta på oss hemtjänstärenden.
Har du några frågor om oss eller vill ha hjälp med att byta utförare av hemtjänsten så är du välkommen att kontakta oss.