Välkommen

Cityomsorgen är ett icke vinstdrivande personalkooperativ vars grundläggande uppgift är att bedriva den bästa möjliga hemtjänst inom centrala Varberg.

Att genom detta öka livskvaliteten för kunden. För att kunna leverera den goda omsorgen som leder till ökad livskvalitet för individen krävs en god personalvård.

Utöver hemtjänsten erbjuder vi även tilläggstjänster i form av hushållsnära tjänster för våra kunder och andra äldre som är i behov av hjälp med exempelvis städ.

Personalen tillsammans med våra kunder är vårt allt – hela vår verksamhet bygger på denna resurs.

Cityomsorgen eftersträvar en mångfald inom personalgruppen – det gäller såväl när man tittar på ålder, kön eller etnicitet.

Vi tror helt enkelt att en heterogenitet bland personalen ger oss en bättre möjlighet att möta den heterogena grupp som kunderna utgör. Vi lägger stort värde vid personalvård och kompetensutveckling – vi tror aldrig man slutar utvecklas och en nöjd personal är en förutsättning för att kunna leverera en god omvårdnad.